SKU:RB-13K099 PVCBOT零基础机器人制作配书套件

来自ALSROBOT WiKi
跳转至: 导航搜索

产品概述

产品参数

 1. 产品名称:PVCBOT零基础机器人制作配书套件
 2. 产品类型:基础机器人 DIY 套件
 3. 产品货号:RB - 13K099
 4. 编程软件:无指定编程软件
 5. 控制方式:直流电源或电池控制
 6. 其他特性:根据产品特性进行填写
 7. 重量:0.655KG

实验清单

 1. 简易实验电源
 2. 机械蜻蜓
 3. 机械黄蜂
 4. 机械甲虫
 5. 机械螳螂
 6. 暴走的臭虫 1
 7. 暴走的臭虫 2
 8. 两眼发光的臭虫