SKU:RB-13K036 HS - 311 云台套件

来自ALSROBOT WiKi
跳转至: 导航搜索

产品概述

产品参数

  1. 产品名称:HS - 311 云台套件
  2. 产品类型:舵机云台
  3. 产品货号:RB - 13K036
  4. 编程软件:无指定编程软件
  5. 基础模块:HS311 舵机、金属结构支架
  6. 控制方式:PWM 信号控制
  7. 重量(g):0.156kg

产品清单

RB - 13K036 HS - 311 云台套件
序号 产品名称 产品货号 数量
1 RB - 311 舵机 RB - 04M012 2
2 铝合金多功能舵机支架 RB - 09M002 1
3 铝合金U型舵机支架(银色) RB - 09M003 1
4 进口杯士轴承 RB - 09M083 1
5 M3 * 10 螺丝 RB - 12C083 1
6 M3 弹垫 RB - 12C098 1
7 M3 六角螺母 RB - 12C089 1